Slimme sponsoring

Sponsoring is een sympathieke communicatietool die veel gebruikt wordt in business-to-business, en zeker in business-to-business-to-consumer. Meestal beperken KMO’s zich tot relatiemarketing (bv. uitnodigen van klanten op de financieel gesponsorde evenementen). De grote brands gaan een stuk verder met bv. internationale sportsponsoring.

Maar ook puur lokale sponsoring om de lokale markt te bewerken kan slim zijn.

Sponsoring in de vorm van loutere goodwill is weggegooid geld. Evenals zuivere logo-sponsoring zonder ondersteunende acties. Er moet steeds een doordachte strategie achter zitten, met focus op ‘return on investment’. Een slimme sponsorstrategie kan renderen, ook in B2B.

Zet voor jezelf duidelijke doelstellingen op papier (wat wil je bereiken : merkbekendheid, meer verkoop, imago bijschaven, relaties onderhouden of opbouwen…). Meet deze regelmatig.

Ga eerst zorgvuldig na welk type sponsoring het best bij je bedrijf past (sport, vakevenementen, kunst, maatschappelijk…). Laat je niet leiden door je eigen voorkeur.

In plaats van diverse versnipperde initiatieven te steunen, kun je beter één of enkele projecten kiezen en daar een volwaardig budget voor vrijmaken. Kies enkel projecten waarbij je de toegevoegde waarde van je eigen product of dienst kunt demonstreren.

Een sponsorbudget bestaat niet alleen uit het sponsorbedrag zelf, maar minstens evenveel zet je in voor ondersteunende acties (integratie van de sponsoring in je marketing- en communicatiestrategie).

Een gedetailleerd sponsorcontract is geen overbodige luxe : het dwingt beide partijen om na te denken over zin en onzin van de samenwerking.

Zorg dat je zo veel mogelijk facetten van de sponsoring onder controle krijgt: hoe, wanneer en hoeveel komt je merk in beeld, hoe kun je de producten tonen en uitleggen, hoe kun je relaties erbij betrekken...

Meer marketing know-how? Lees het boekje “Back to Basics” van de Marketeer.
Of praat eens met hem.